Lifetech Generátor ozonu LifeOX-AIR ® Ozzy
3 330 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024
Lifetech Generátor ozonu LifeOX-AIR ® Ozzy
3 330 Kč
* Uváděná cena platí pro 20.07.2024

Současné modely LifeOX®-AIR byly vyvinuty na základě více jak desetiletých zkušenost.Jak funguje ozónový generátor?Všichni víme, že se v stratosféře nachází ozónová vrstva, a to ve výšce 25 až 35 km nad zemí. Ozónová vrstva funguje jako přirozený štít proti škodlivému ultrafialovému záření z kosmu. Když totiž vysokofrekvenční část UV dopadne na molekulu kyslíku O₂, ta energii pohltí a rozpadne se na volné radikály. Tento proces se nazývá fotolýza. Tím proces ale nekončí, uvolněné atomy kyslíku se totiž záhy spojí s okolními molekulami O₂ a vytvoří molekuly O₃ – ozon. Postupně se rozpadá na molekulu O₂ a volný atom, který opět reaguje s okolím.Díky tomuto neviditelnému procesu může pár desítek kilometrů níže existovat život, aniž by se musel schovávat kdesi v hlubinách oceánůOzon je jedním z nejsilnějších oxidačních činidel, které známe, neničí tedy jen bakterie a viry, ale dokáže zničit i zápach a plísně. Ozón se používá i pro úpravu pitné vody a typických zápach ozónu známe i z koupališť. Tomuto procesu se říká ozonizace. Naše čistička je ale vhodná jen pro čištění vzduchu.Přístroj pracuje na principu působení aktivního kyslíku (O3/ozon), který se po ukončení aplikace přemění zpátky na kyslík (O2). Ozon jako oxidační činidlo má velmi silné dezinfekční účinky a ve formě plynu jej lze použít v uzavřených prostorách.Jak vyčistit auto od zápachu a alergenů?Klimatizační systém automobilů je nejen zdrojem nepříjemného zápachu, ale především potenciálním zdravotním rizikem způsobeným bakteriemi a plísněmi, které se v něm nachází. Představa, že Vám stačí jednou za půl roku nechat vydezinfikovat klimatizaci Vašeho automobilu v servisu, je mylná. Téměř zbytečně vyhodíte za tuto jednorázovou službu okolo 400-800 Kč. I kdyby byla dezinfekce udělána opravdu dokonale, tak začátek růstu nových bakterií a plísní obrazně řečeno začíná hned po tom, co odjíždíte ze servisu. Abyste udrželi Váš klimatizační systém čistý, je třeba jej pravidelně dezinfikovat ozonem, nejlépe jednou týdně.V rámci našich pokusů jsme rovněž měřili spotřebu ozonu při čištění klimatizace u několika aut. LifeOX® Air OZZY jsme umístili k sání klimatizace a měřili jsme koncentraci ozonu vycházející z distribučních vzduchových kanálů uvnitř automobilu. Prvních 30 minut se téměř veškerý ozon spotřebovával uvnitř klimatizačního systému. Kdyby byl systém čistý, bez bakterií a organické kontaminace, tak by ozon vycházel ze systému klimatizace dovnitř automobilu.Doporučujeme začít nejprve s kratší dobou aplikace ozonu přímo do vstupu sání klimatizace – například jen 15 minut. Klimatizace musí být zapnuta. Po této době zjistíte, zda-li se ozon spotřeboval uvnitř klimatizace nebo se dostal dovnitř automobilu. Tento proces několikrát opakujte a najděte si vhodnou dobu celkové aplikace pro Vaše podmínky. Pravidelným čištěním klimatizace dosáhnete toho, že budete moci následně zkracovat potřebnou dobu údržby klimatizace.     Princip funkce ozonového generátoru LifeOX ® :1) Výroba aktivního kyslíku (ozonu) z okolního vzduchu - bez přítomnosti lidí2) Nárůst koncentrace aktivního kyslíku (ozonu) v místnosti - probíhá dezinfekce a dezodorizace ovzduší, stěn, nábytku, závěsů...3) Přeměna aktivního kyslíku (ozonu) zpět na kyslík a filtrace vzduchu4) Vzduch v místnosti je svěží, voňavý a především již zdravotně nezávadnýHlavní výhody Ozónové čističky vzduchu LifeOX-AIR ® Ozzy Prokázané ničení bakterií a virů (včetně COVID-19),účinná a rychlá dezinfekce a deodorizace,odstraňuje zápach cigaretového kouře, domácích zvířat, potu,likviduje bakterie, viry, houby, plísně, patogeny, alergeny,přenosná, kompaktní,elegantní design,česká výroba,ideální na prostory, jako jsou byty, restaurace, hotelové pokoje, kanceláře,šetří peníze za dezinfekční prostředky a různé osvěžovače vzduchu.je ekologická , protože nezanechává žádné odpadní látky.vhodná i pro alergiky a astmatiky.Jaká koncentrace ozónu je bezpečná?Jak už jsme zmínili, ozon (O3) je přirozenou součástí naší atmosféry a dýcháme ho úplně všichni – už jen proto, že jsme se narodili na planetě Zemi.Ozon je ve vysoké míře toxický, proto je nutné si uvědomit, jaká koncentrace ozonu v ovzduší je pro nás bezpečná a jaká už nikoliv. Koncentrace ozonu se běžně měří v ppm (parts per milion), ppb (parts per billion) anebo v g (mg, µg) /m3 vzduchu.Pokud se vydáte na procházku do hor, které budou daleko od civilizace, daleko od veškeré dopravy, průmyslu a civilizace, bude mít zdejší vzduch koncentraci ozonu na úrovni asi 0,015 ppm, což se rovná 30 µg/m3 vzduchu. Toto je množství ozonu v člověkem takřka nedotčené oblasti.Obecně se uvádí, že v české krajině je ozon v koncentraci asi 0,06 ppm, tedy 120 µg/m3.Americká agentura na ochranu životního prostředí stanovila americkou národní hranici čistého vzduchu na hodnotu 0,08 ppm. To znamená, že v USA je koncentrace ozonu na úrovni 160 µg/m3 stále považována za čistý a zdravý vzduch.Jak je to u čističek?Současná legislativa v Evropě pro čističky vzduchu stanovuje maximální přípustný limit ozonu 0,05 ppm, tedy 100 µg/m3. V České republice tento limit upravuje norma ČSN EN 60335-2-65 ED.2 (361045). To znamená, že při použití čističky vzduchu doma dýcháte ještě méně ozonu, než kdybyste vyrazili ven do lesa.Lidských čich je schopen rozeznat přítomnost ozonu ve vzduchu již při velmi nízkých koncentracích od cca 10 µg/m 3 .Kromě toho, ozon na rozdíl od chlóru nebo oxidu uhelnatého neinhibuje receptory, tj. „nadýchat se“ jim při malých koncentracích, jako např. chlorem, je nemožné.Aktivní kyslík (ozon) ničí mimo jiné tyto bakterie, viry a plísně:Bakterie: Bacillus atrophaeus, Bacillus anthracis (anthrax), Escherichia coli, Salmonella choleraesuis, MRSA (Methicilin rezistentní Staphylococcus aureus), Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Tubercle bacillus, Streptococcus pyogenes, Listeria Viry: virus chřipky typu A - mezi jeho nejznámější podtyp patří virus ptačí chřipky H5N1 a virus prasečí chřipky H1N1, herpetické viry, virus vakcinie, adenoviry, COVID-19 Plísně: Aspergillus niger, Stachybotrys chartarum (tzv. černá plíseň). Světová zdravotnická organizace (WHO) prokázala, že 60% všech alergií je způsobeno plísněmiJak používat Ozónový generátor LifeOX-AIR ® Ozzy Před použitím si vždy pozorně přečtěte návod k použití, který naleznete v originálním balení či v souvisejících souborech ke stažení.Doporučený maximální prostor do 15 m3 pro efektivní dezinfekci během 1 hodiny.Pokud byla místnost ošetřena chlorovou dezinfekcí nebo je v místnosti vysoká vzdušná vlhkost, doporučujeme ji nejdříve odvlhčit a vyvětrat chlorové výpary, které mohou způsobit oxidaci nebo korozi součástí uvnitř zařízení.Uzavřete okna, dveře a pokud dobře netěsní, utěsněte je např. lepící páskou. Po zahájení ošetření místnost opusťte, uzavřete dveře, aby nemohlo dojít k úniku ozonu z místnosti. Před odchodem z místnosti se ujistěte, že se uvnitř nenacházejí lidé ani domácí zvířata. Odstraňte z místnosti také zdroje zápachu (popel, biologický odpad), odneste či uzavřete neprodyšně aromatické potraviny, parfémy a čistící prostředky.Zajistěte, aby k zařízení neměly přístup děti a domácí zvířata, odstraňte z místnosti rostliny, nevystavujte zařízení zvýšené vlhkosti, zabraňte vniknutí kapalin do zařízení.Je důležité, aby v průběhu procesu produkce a destrukce aktivního kyslíku nikdo nevstupoval do místnosti. Pokud je vstup do místnosti nutný, je to možné jen v případě, pokud koncentrace ozonu v místnosti nezpůsobuje žádné zdravotní obtíže.Ozon je toxický plyn. Nikdy nevdechujte ozon na výstupu proudu vzduchu ze zařízení! Dodržujte bezpečnostní opatření platná pro elektrická zařízení! Předcházejte úrazu elektrickým proudem! Nikdy se nepokoušejte vniknout do zařízení, nikdy ho sami neopravujte! Při provozu nesmí být zařízení zakryto a nesmí být přenášeno. Proč si vybrat ozonový generátor LifeOX-AIR ®Lifetech má 40leté zkušenosti z praxe a z laboratorních pokusů a nezávislých měření. Jedná se o českou firmu, která za sebou má dlouhodobý vědecký výzkum a zkušenosti z praxe v oblasti ozonových a UV technologií, pokročilých oxidačních procesů a nanotechnologií pro úpravu vody a vzduchu. Produkty splňující nejvyšší kvalitativní očekávání českých a německých partnerů a spolehlivě sloužící zákazníkům z celého světa. Výrobky a technologie používají mnohé světové firmy (Veolia, Culligan, Modiano Group, ACO Industries a mnoho dalších).Co to znamená, že ozon má mikroflokulační efekt?Mikroflokulační efekt ozonu můžeme pozorovat jak ve vodě, tak i ve vzduchu. Zde se zmíníme o tomto efektu pouze v souvislosti s dezinfekci vzduchu. Pokud umístíte generátor ozonu do uzavřené místnosti a budete moci pozorovat tento prostor přes skleněné dveře, tak za nějakou dobu uvidíte, jak se vytváří „ mlha“, klesá průhlednost skrz místnost. Tento efekt nastává v důsledku shlukování okem neviditelných mikročástic nacházejících se ve vzduchu do větších shluků částic, které jsou již postřehnutelné lidským okem. Tyto mikročástice časem spadnou na zem nebo jsou ze vzduchu odstraněny průchodem přes filtr, tak jak je tomu například u našich generátorů ozonu řady LifeOX® Air Ultra+. V důsledku tohoto efektu je prostor po ošetření ozonem opticky průhlednější a působí svěže. Jsou ozon a jeho účinky ověřeny?Antipatogenní účinky ozonu jsou ověřeny již několik desetiletí. Jeho ničivý účinek na bakterie, viry, houby a na mnoha druzích prvoků slouží jako základ pro jeho rostoucí používání při dezinfekci komunálních vodních zdrojů ve městech po celém světě.Jakým způsobem ozon ničí viry?Viry jsou obvykle malé, nezávislé částice, složené z krystalů a makromolekul. Na rozdíl od bakterií se množí pouze v hostitelské buňce. Ozon ničí viry difúzí proteinovým obalem do jádra nukleové kyseliny, což vede k poškození virové RNA. Při vyšších koncentracích ozon ničí kapsidový nebo vnější proteinový obal oxidací.Zlikviduje generátor ozonu roztoče, moučné červy či štěnice?Ano, zlikviduje. Roztoči jsou častou příčinou alergií. Většinou jsou přítomny v matracích, ložním prádlu, kobercích, pohovkách, atd. Ozon se využívá na inaktivaci roztočů. Je však potřeba velmi vysokých dávek ozonu. To znamená, že je nutné opakovaně a po delší doby aplikovat ozon z generátorů ozonu LifeOX Air. Pokud je to možné, tak doporučujeme zabalit kontaminované části do plastového pytle, aby koncentrace ozonu byly co nejvyšší v místě výskytu roztočů.U moučných červů to nelze zaručit pouze v případě, pokud jsou v balíku mouky (zabalené). Pokud jsou mimo balení mouky, ozon si s nimi poradí. Lze využít generátory ozonu LifeOX® Air na dezinfekci autobusů, tramvají a vlakových souprav?Pro tyto účely se ozon používá již dlouho dobu. Pro tuto aplikaci se hodí naše generátory ozonu LifeOX® Air Ozzy a LifeOX® Air Ultra, které se standardně umísťují dovnitř dezinfikovaného prostoru. LifeOX® Air Ultra může být umístěn i mimo dezinfikovaný prostor. V tomto případě je pak ozon veden do místa aplikace pomocí flexibilní hadice.Bylo zařízení LifeOX® Air nezávisle testováno na dezinfekční účinnost?V roce 2005 byl generátor ozonu LifeOX® Air testován ve Státním zdravotní ústavu. Byla prokázána jeho dezinfekční účinnost – viz. článek : Use of Ozone to Reduce Bacteria, Klánová, Lajčíková (SZÚ) - najdete v souvisejících souborech. Technické parametryProdukce ozonu do 0,5 g/h.Průtok vzduchu – 30m3/h.Výkon 17 W / 1phase / 50 Hz / 12 V DC nebo adaptér pro 230 V.Rozměr: 18 × 7 × 7 cmUpozorněníNebezpečí podráždění dýchacích cest.O výrobciFirma LIFETECH s.r.o. je vývojová a výrobní firma se zaměřením na ozonové a UV technologie pro úpravu vody a vzduchu. Firma se aktivně zajímá využitím nanotechnologií, ať už v úpravě vody či vzduchu.Související články > Ozonový generátor: průvodce> Jak je to s bezpečností dezinfekce ozonovým generátorem?> Jak čistit ozonovým generátorem auto?Poslechněte si podcast s Michaelem Carvanem o tom, jak čistit bazénovou vodu ozonem a UV-C lampou nebo o výhodách čištění vzduchu UV-C zářením.Jak se zbavit plísní v domácnosti?Nejlepší čističky vzduchu: Jak vybrat tu pravou?Ozonový generátor – spolehlivý pomocník na likvidaci virů, bakterií i zápachů Jak zvýšit vlhkost v domě a v bytě? 6 ověřených tipů, jak snížit vlhkost v bytě Je čištění vzduchu ozonem opravdu bezpečné a zdraví neškodné?